Vald Tjänst: NIPT
Vecka 10+4 och framåt

Ange datum för sista mensens första dag.
Vi räknar ut din graviditetslängd med vår kalender så att ditt bokade besök faller inom den rätta tidsramen för ett Non Invasive Prenatal Test.

Sitsta mens första dag

Vid okänt datum för sista mens eller att tiderna är slut, ring oss så hjälper vi dig. Tel 031-15 05 55

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙